Стандарти за качество - ISO


Форест 2000 ООД е успяваща организация ръководена от качеството, защото ориентирана към качество организация може да издържи и да се развива в днешните условия на свирепа конкуренция и световна финансово-икономическа криза.

Компанията е в процес на интегриране на ISO 9001:2008

Тъй като осъзнаваме основния принцип , че удовлетвореност на клиента не може да бъде достигната, като се концентрираме само върху една част от организацията, а като се проследява колко добре и акуратно се изпълняват действията, осигуряващи качеството, заедно и поотделно във всички отдели.

ISO 9001:2008 е доказателства, че Висшето ръководство осигурява своята така нужна ангажираност към развитието и внедряването на СУК, и постоянното подобряване на нейната ефективност.

replica watches replica watches replica breitling watches best replica watches cheap replica watches cheap replica watches replica watches