Поверителност на данните /Конфиденциалност/

Правила за поверителност

Ние от Forest2000.com уважавамe личния живот на потребителите, посещаващи нашия уеб сайт. Тази Декларация за поверителност дава описание на вида и качеството на информацията, която ние събираме, както и начините, по които можем да използваме тази информация. В това обръщение ние ще Ви предоставим и инструкции за това какво следва да направите, в случай че не искате да споделяте лични данни с нас. Forest2000.com си запазва правото да актуализира тази Декларация за поверителност.

Ние оценяваме, че посещавате нашия сайт и приветстваме интереса ви към него. Ние се отнасяме сериозно към защитата на вашата поверителна информация при обработката на личните Ви данни. Ние използваме тези данни съгласно действащото законодателство, отнасящо се до поверителността на личните данни.

Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица

Forest2000.com е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Forest2000.com полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Forest2000.com се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Forest2000.com все пак припомня, че Интернета не е изцяло сигурен метод на комуникация. Forest2000.com не носи отговорност за вреди, претърпени от потребителите вследствие на изтичане на такава информация.

Информация, изменение и изтриване на лични данни

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Forest2000.com заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя.

Cookies


В някои секции на Forest2000.com, ние ползваме т. нар. cookies, с цел да съблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да можем да внасяме съответните корекции в нашия Интернет сайт. Cookies не са вируси. Те не представляват каквато и да било заплаха за Вас или за Вашия компютър. Cookies представляват идентификатори, които ние прехвърляме на хард диска на Вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят вашия компютър, когато ни посетите отново, с цел улесняване на навигацията и за да можете да се наслаждавате максимално на посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият приема или отхвърля новите cookies или начинът, по който той Ви съобщава кога получавате нова cookie.

replica watches replica watches replica breitling watches best replica watches cheap replica watches cheap replica watches replica watches