Окачени тавани

Таванът трябва да има добър дизайн, да предоставя възможност за подходящо осветление, да изолира евентуални източници на влага, да е ударо- и пожароустойчив. Окачените гипсокартонени тавани отговарят на тези изисквания. Те се вписват в интериора на всяко домакинство, офис, търговска или обществена сграда. Ако искате да разнообразите равната повърхност на тавана, може да се спрете на така наречените падащи панели, които предлагат голямо разнообразие от форми.
Една все по-бързо утвърждаваща се тенденция при окачените тавани от гипсокартон е усъвършенстване на тяхната функционалност. В интегрираните таванни системи вече са реализирани високотехнологични решения, които позволяват вграждане на приемно-предавателни устройства, осветителни тела, озвучаващи системи, системи за отопление и охлаждане, датчици от охранителна, пожароизвестителна и други сградни инсталации.

Гипсокартонените плоскости могат да се използват за изравняване на тавани вместо мокра мазилка. В такъв случай те обикновено се закрепят за тавана чрез метална или дървена конструкция. Когато целта е да се намали височината на помещението и да се скрият елементи на различни инсталации, се прави облицовка от окачен таван, който се монтира върху метална конструкция. Трябва да има поне 10см разстояние от стария до новия таван и допълнителни 5см, ако ще слагате падащи панели или панели с флуоресцентно осветление. Ако надлъжните греди на стария таван не лежат в една и съща равнина, се измерват 10см под най-долната точка на най-долната греда.
Инструкциите на производителите за монтаж са принципно сходни, но понякога се различават. Например, окачването на дървена конструкция в едни случаи включва и периферни греди, а в други - само носещи и монтажни.
Растерните окачени тавани са широко използвани при изграждането на нови офис помещения,административни сгради,магазини,хотели,болници и др. Окачените тавани скриват и предоставят лесен достъп до вентилацията,електрическата инсталация,отопление и пожароизвестяването. Окачените тавани покриват пукнатини,неравности и повреди в по-старите тавани. Те са по-бързия,по-лесния и по-евтиния начин за инсталиране,преместване и почистване. Освен това,окачените тавани предлагат по-добри възможности за осветление. Те играят основна роля за оптимизиране на отразяването на светлината и пестенето на електроенергия. Освен това те абсорбират и редуцират шума. Разнообразието от възможности и много функционалността които предоставят окачените тавани ги правят все по-търсени и използвани. Едни от основните качества на окачените тавани са тяхната акустичност,хигиеничност,пожароустйчивост,влагоистоичивост и не на последно място топлоизолация. Лесният монтаж и поддръжка на окачените тавани ги правят като основен компонент при изграждането на нови офис и административни помещения.
Окачени растерни тавани с плочи 60/60 см или 60/120 см, изработени от гипскартон или минералфазер, удовлетворяващи в най-висока степен всички строително-физични изисквания по отношение на противопожарна защита, шумоизолация, топлоизолация и влага. Окачените растерни тавани са приложими в обекти, подложени на екстремални условия- повишена влажност, шум и замърсяемост. Плочите имат голямо разнообразие в зависимост от изискваните работни характеристики и се отличават с изключителна здравина, трайност и устойчивост на формата. Инсталирането е лесно и плочите могат безпроблемно да се демонтират или заменят, което прави достъпа до вградените в кухото пространство инсталации лесен. Осигуряват многообразие от възможности за естетично оформяне на таваните, които допълнително се увеличават и от различните кантове на плочите - прав ръб, падащ борд или скрит монтаж.

replica watches replica watches replica breitling watches best replica watches cheap replica watches cheap replica watches replica watches