Корпоративна идентичност

За лого и лицето на нашето дружество се използва маслиновото дърво

Маслината е най-старото известно култивирано дърво в историята на човечеството. То е споменавано в Библията, и е било от потопът, може би, даже до сега най-общият знак за Мир. То винаги се е смятало за едно от най-полезните дървета в Палестина, която се описва като страна изобилна на маслини и мед. Никое друго дърво не се е споменавало по-често в Гръцките и Римските писания. Това дърво трае дълго време и е постоянно зелено, знак за хубаво и трайно благочестие. Маслинените дръвчета стават символ на плодотворността на праведните (Пс. 52:8; Пс.51:10)а заедно с гълъба в Битие 8:11 се превръщат в трайни символи на приятелството и мира.

От дървесината на маслиновото дърво и днес се правят изящни мебели. След като изсъхне добре, зърнестият дървесен материал може да се полира.

Факти от гледна точка на Християнството

В Библията маслиновото дърво е символ на възраждането, връщането и възкресението. Когато Ной пуснал гълъб от кораба, който построил по поръка на Бог, птицата се върнала с маслиново клонче в човката – водите на Потопа се оттеглили от сушата и човешкия род можел да се възроди.

За древните египтяни маслиновото дърво е било свещено. Почитали го като символ на мъдрост и зрялост, за тях то било символ на справедливостта.

Маслиновото дърво е било свещено и за древните елини. Свещената гора на Олимпия била маслинова. Древните гърци украсявали с венци от маслинови клонки главите на олимпийските шампиони. За елините маслината символизира мира и благополучието.

Заслужава внимание фактът, че от клона на една маслина Херакъл направил непобедимия си боздуган. В този случай маслината се свързва с победата над враговете.

Маслото, добивано от плода на дървото винаги е било високо ценено и се е ползвало при ритуалите на миропомазване на крале, свещеници и болни. Изразът „Месия” /”Спасител”/ означава на еврейски „Помазан”. В християнската традиция се назовава „елей” сместа от чист зехтин и ароматни есенции. Използва се в почти всички ритуали на църквата.

От гледна точка на други религии и обичай

В ислямската култура маслината и смокинята са дърветата от Райските градини.

В Древен Рим маслиновите клони са символ на богинята на мира Пакс. По време на триумф, когато по улиците на града дефилирали победоносните армии, войниците носели маслинови клонки в чест на победата и на богинята Атина / Минерва.

По време на Олимпийските игри маслиновото клонче се приемало като знака на победата.

Интересна е легендата за даване на името на град Атина, която е свързана с това растение. Според древния мит, между Посейдон - богът на морето и Атина - богинята на мъдростта, се разгорял спор кой от тях да даде името си на областта Атика и главния му град. Повелителят на боговете Зевс, наредил всеки да даде на жителите на оспорваната територия дар и в зависимост от неговата полезност, хората сами да направят своя избор. Посейдон създал солен извор и от неговите води се появило чудно животно – прекрасен кон. Атина сътворила сладък извор и от него израснало маслиново дърво. Хората предпочели дара на Зевсовата дъщеря. Богът на морските стихии не се разсърдил на атиняните и приел техния избор. От този момент маслината символизира помиряването и безсмъртието.

По-долу можете да разгледате как е изградена бизнес кореспонденцията върху гореописания символ използван за лице на Форест 2000 ООД.

 

Галерия

replica watches replica watches replica breitling watches best replica watches cheap replica watches cheap replica watches replica watches